Taxitjänster pålitligt

Taxi J. Rönnholm erbjuder taxi- och färdtjänster i Vasaregionen.

Våra tjänster omfattar:

  • taxiservice för privatpersoner
  • FPA-transport
  • företagstransport (fakturering)
  • småvarutransportservice